Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA)

KORT FORTALT: Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.

For innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk som støtter de følgende tekstegenskapene (text style properties), oppstår det ikke noe tap av innhold eller funksjonalitet ved å angi alle de følgende egenskapene og uten å endre andre stilegenskaper.

  • Linjehøyde (linjeavstand) angis til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen
  • Avstand etter avsnitt angis til minst 2 ganger skriftstørrelsen.
  • Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring) angis til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen.
  • Avstanden mellom ord angis til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen.

Unntak: Menneskelige språk eller skripter som ikke bruker en eller flere av disse tekstegenskapene i skriftspråket, kan oppnå samsvar med kravet med å kun bruke tekstegenskapene som finnes for den bestemte kombinasjonen av språk og skript.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at brukere kan overstyre tekstavstanden for å gjøre teksten lettere å lese. Suksesskriteriet gjelder muligheten for å endre på

  • linjehøyde (avstand mellom linjer)
  • avstand etter avsnitt
  • avstanden mellom bokstaver i en linje eller blokk av tekst
  • avstanden mellom ord

Oversettelsen av begrepene bygger på typografisk ordliste, funnet via termlisten til Språkrådet.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt syn
  • personer med dysleksi

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Innhold som er skrevet i oppmerkingsspråk, for eksempel HTML og CSS, der det er mulig å endre de typografiske målene.

Unntak

For språk eller alfabet/skrivesystemer som ikke har alle disse fire egenskapene, er det nok at det er mulig å endre egenskapene som blir brukt. For eksempel japansk har ikke ord, og da vil det ikke gi noen effekt å endre avstanden mellom ord.

Tekst som ikke blir påvirket når man justerer på "style property" i HTML. Dette er for eksempel teksting i video og bilder av tekst. Tekst som er implementert i canvas-elementet i HTML regnes som bilde av tekst i dette suksesskriteriet.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: