WCAG 2.1-standarden 1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA)

KORT FORTALT: Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.

I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk som støtter de følgende tekstegenskapene, oppstår det ikke noe tap av innhold eller funksjonalitet ved å angi alle de følgende egenskapene og uten å endre andre stilegenskaper.

 • Linjehøyde (linjeavstand) angis til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen.
 • Avstand etter avsnitt angis til minst 2 ganger skriftstørrelsen.
 • Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring) angis til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen.
 • Avstanden mellom ord angis til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen.

Unntak: Naturlige språk eller alfabet/skrivesystemer som ikke bruker en eller flere av disse tekstegenskapene i skriftspråket, kan oppnå samsvar med kravet med å kun bruke tekstegenskapene som finnes for den bestemte kombinasjonen av språk og alfabet/skrivesystem.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at brukere kan overstyre tekstavstanden for å gjøre teksten lettere å lese. Suksesskriteriet gjelder muligheten for å endre på

 • linjehøyde (avstand mellom linjer)
 • avstand etter avsnitt
 • avstanden mellom bokstaver i en linje eller blokk av tekst
 • avstanden mellom ord

Oversettelsen av begrepene bygger på typografisk ordliste, funnet via termlisten til Språkrådet.

Kravet er spesielt ment å ivareta

 • personer med nedsatt syn
 • personer med dysleksi

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Innhold som er skrevet i oppmerkingsspråk, for eksempel HTML og CSS, der det er mulig å endre de typografiske målene.

Unntak

For språk eller alfabet/skrivesystemer som ikke har alle disse fire egenskapene, er det nok at det er mulig å endre egenskapene som blir brukt. For eksempel japansk har ikke ord, og da vil det ikke gi noen effekt å endre avstanden mellom ord.

Tekst som ikke blir påvirket når man justerer på style property i HTML. Dette er for eksempel teksting i video og bilder av tekst. Tekst som er implementert i canvas-elementet i HTML regnes som bilde av tekst i dette suksesskriteriet.

Eksempel på samsvar

Det er mulig å sette alle til følgende, uten at innhold eller funksjonalitet går tapt:

 • linjeavstand til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen,
 • avstand etter avsnitt til minst 2 ganger skriftstørrelsen,
 • avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen,
 • avstanden mellom ord til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen.

Eksempel på feil

Det er mulig å endre de typografiske målene, men

 • teksten kuttes, ved at den fortsetter ut over kanten på siden uten tilgang til rullefelt, eller ved at annet innhold legger seg over teksten
 • tekst overlapper annen tekst

Det er ikke mulig å endre alle de fire spesifiserte typografiske målene på nettsiden.

Kommentar

Brukeren skal kunne endre til disse verdiene uten å tape innhold eller funksjonalitet.

Det er ikke et krav at innholdsprodusenter skal definere de typografiske målene til verdiene som er oppgitt i suksesskriteriet.