Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Skjemaelementer er kodet med inndataformål.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Formålet med hvert skjemaelement som samler inn informasjon om brukeren, kan bestemmes programmatisk når

  • skjemaelementet tjener et formål som er en del av punktet inndataformål for brukergrensesnittkomponenter, og
  • innholdet er implementert ved hjelp av teknologier med støtte til identifikasjon av det forventede meningsinnholdet til inndata i skjema

  Formål

  Hensikten med kravet er å sørge for identifikasjon av formålet med skjemaelement (inndatafelt) som samler inn informasjon om brukeren. Det vil si at formålet med det aktuelle skjemaelementet bestemmes programmatisk.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk.

  Tilsynets tolking

  Ifølge ordlyden i suksesskriteriet, gjelder kravet kun for situasjoner der skjemaelementet (inndatafeltet)

  • samler inn informasjon om brukeren og
  • der det er brukt teknologi som støtter identifikasjon av formålet med skjemaelementet (inndatafeltet), og som er en del av punktet inndataformål for brukergrensesnittkomponenter eller tilsvarende.

  Begrepene Bestemmes programmatisk og Inndataformål for brukergrensesnittkomponenter er definert i WCAGs ordliste.

  Inndatafelt er en type datafelt som lar brukeren samhandle med data, som å endre, legge til, bekrefte informasjon eller lignende.

  I relasjon til dette suksesskriteriet er inndatafelt et datafelt som støtter innholdsattributtet <autocomplete> og samtidig samler inn informasjon om brukeren. Det vil si at inndatafeltet er kodet med autocomplete-attributtet i HTML. Innholdet (token) i attributtet tilsvarer informasjonen som brukeren skal skrive inn.

  For eksempel har inndatafelt som krever at brukeren skriver inn fornavn, autocomplete="given-name". Da er formålet med inndatafeltet bestemt i koden.

  Eksempler på andre vanlige slike inndatafelt er:

  • Etternavn
  • Gateadresse
  • E-post
  • Passord
  • Brukernavn
  • Kode som identifiserer betalingsmiddel (for eksempel kredittkortnummer)
  • Fødselsdag

  Komplett liste gis i WCAG 2.1 punkt 7 Inndataformål for brukergrensesnittkomponenter.

  Inndatafeltet som samler inn informasjon om brukeren skal gjelde informasjon relatert til den bestemte personen som fyller ut skjemaet, og ikke til en annen person. Type="email" indikerer at feltet er for e-post, men avklarer ikke om formålet er å legge inn brukerens e-post eller en annen persons e-post.

  For inndatafelt er det inndatatype eller type-attributtet som styrer datatypen og tilhørende kontroll til elementet. Det er et oppregnet attributt (enumerated attribute (WHATWG, engelsk)), for eksempel input type="tel", input type="email", eller input type="password", som spesifiser den overordnede intensjonen til inndatafeltet.

  Når kravet etterleves, kan brukeragenter trekke ut og presentere innholdet til brukeren gjennom forskjellige sanseinntrykk (modaliteter). Eksempel på forskjellige sanseinntrykk er tale eller ikon ved siden av skjemaelementet.

  Krav til samsvar

  • Formålet med hvert skjemaelement (inndatafelt) som samler inn informasjon om brukeren, er bestemt programmatisk når
   • skjemaelementet (inndatafeltet) tjener et formål som er en del av inndataformål for brukergrensesnittkomponenter eller tilsvarende basert på teknologien som er brukt og
   • innholdet er implementert ved hjelp av teknologier som støtter identifikasjon av det forventede meningsinnholdet til inndata i skjema.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Eksempel på tilsvarende er inndataformål for henholdsvis iOS (Apple, engelsk) og Android (Android, engelsk).

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: