Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA)

KORT FORTALT: Skjemaelementer er kodet med inndataformål.

Formålet med hvert skjemaelement som samler inn informasjon om brukeren, kan bestemmes programmatisk når:

  • skjemaelementet tjener et formål som er en del av punktet inndataformål for brukergrensesnittkomponenter, og
  • innholdet er implementert ved hjelp av teknologier med støtte til identifikasjon av det forventede meningsinnholdet til inndata i skjema

Formål

Skjemaelementer, som skjemafelt, avkryssingsbokser, radioknapper og lignende, samler inn informasjon fra brukeren.

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at formålet med skjemaelementer kan bestemmes programmeringsmessig, altså i koden. På denne måten kan brukeragenter, som for eksempel en nettleser eller en skjermleser, hente ut og presentere formålet for brukeren gjennom for eksempel tale eller alternative ikon.

Muligheten til å programmeringsmessig bestemme hvilke spesifikke typer data som brukeren skal skrive inn, gjør det enklere for brukeren å fylle ut skjema.

Når inndataformålet er definert i koden

  • kan nettleseren autoutfylle informasjon, slik at brukeren slipper å skrive inn data, eller brukeren kan bare endre data som allerede er fylt ut. Ved bruk av autocomplete-attributtet i HTML, vil dette fungere uansett hvilket språk siden er skrevet på
  • kan ledeteksten til skjemaelementet presenteres på en måte som passer brukerens behov, for eksempel i form av et bilde eller ikon (eksempel: Fødselsdagskake for formålet fødselsdato)

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi
  • personer med nedsatt motorikk

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Hvilke typer av skjemaelementer/inndataformål som skal bestemmes programmeringsmessig, følger av kapittel 7 i WCAG 2.1 (engelsk). Det gjelder blant annet navn, brukernavn, passord, nytt passord, fødselsdag, landskode for telefonnummer med mer.

Unntak

Skjemaelementer som ikke er listet opp i kapittel 7 i WCAG 2.1 (engelsk), eller hvis teknologien på nettstedet ikke gjør det mulig å identifisere formål med skjemaelementer.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: