1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA)

KORT FORTALT: Skjemaelementer er kodet med inndataformål.

Formålet med hvert skjemaelement som samler inn informasjon om brukeren, kan bestemmes programmeringsmessig når

Dette er en uoffisell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Skjemaelementer, som skjemafelt, avkryssingsbokser, radioknapper og lignende, samler inn informasjon fra brukeren.

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at formålet med skjemaelementer kan bestemmes programmeringsmessig, altså i koden. På denne måten kan brukeragenter, som for eksempel en nettleser eller en skjermleser, hente ut og presentere formålet for brukeren gjennom for eksempel tale eller alternative ikon.

Muligheten til å programmeringsmessig bestemme hvilke spesifikke typer data som brukeren skal skrive inn, gjør det enklere for brukeren å fylle ut skjema.

Når inndataformålet er definert i koden

  • kan nettleseren autoutfylle informasjon, slik at brukeren slipper å skrive inn data, eller brukeren kan bare endre data som allerede er fylt ut. Ved bruk av autocomplete-attributtet i HTML, vil dette fungere uansett hvilket språk siden er skrevet på
  • kan ledeteksten til skjemaelementet presenteres på en måte som passer brukerens behov, for eksempel i form av et bilde eller ikon (eksempel: Fødselsdagskake for formålet fødselsdato)

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi
  • personer med nedsatt motorikk

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Hvilke typer av skjemaelementer/inndataformål som skal bestemmes programmeringsmessig, følger av kapittel 7 i WCAG 2.1 (engelsk). Det gjelder blant annet navn, brukernavn, passord, nytt passord, fødselsdag, landskode for telefonnummer med mer.

Unntak

Skjemaelementer som ikke er listet opp i kapittel 7 i WCAG 2.1 (engelsk), eller hvis teknologien på nettstedet ikke gjør det mulig å identifisere formål med skjemaelementer.

Eksempel på samsvar

For skjemaelementer som er listet opp i kapittel 7 i WCAG 2.1, gjelder følgende:

  • Skjemafelt er kodet med autocomplete-attributtet i HTML. Innholdet (token) i attributtet tilsvarer informasjonen som brukeren skal skrive inn. For eksempel har skjemafelt som krever at brukeren skriver inn fornavn, autocomplete="given-name". Da er formålet med skjemafeltet bestemt gjennom koden.

Merk at suksesskriteriet antar at autocomplete-attributtet ikke blir brukt på skjemafelt som krever annen inndata enn det som er beskrevet i HTML 5.2 spesifikasjonen. Dersom autocomplete-attributtet blir brukt til å lage en tilpasset/egendefinert navngivning på skjemafeltene, vil ikke kravet/teknikken fungere etter hensikten.

På sikt vil det være mulig å bruke andre løsninger, som for eksempel Personalization Semantics Content Module i stedet for autocomplete-attributtet i HTML.

Eksempel på feil

Skjemafelt som er listet opp i kapittel 7 i WCAG 2.1 mangler autocomplete-attributt med rett innhold, eller skjemafeltene er kodet med type-attributtet i stedet.

Kommentar

I HTML brukes type-attributtet, men dette er ikke en tilstrekkelig måte å identifisere inndataformålet på.

For eksempel finnes input type="tel", input type="email", eller input type="password", men dette er uspesifikke kategorier for å beskrive hvilken type inndata det er snakk om, men ikke nødvendigvis formålet med inndataen. Input type="tel" gjelder alle telefonnummer, og sier ikke spesifikt om det er fasttelefon eller mobilnummer.