WCAG 2.0-standarden 1.2.5 Synstolking (forhåndsinnpilt, nivå AA)

KORT FORTALT: Tilby synstolking til alle videoer som ikke er direktesendinger.

Suksesskriterium på nivå AA (bør-krav).

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Det gis tilgang til synstolking for alt forhåndsinnspilt videoinnhold i synkroniserte medier.