Hopp til hovedinnhold

Det er viktig at du velger et publiseringssystem som gir deg mulighet til å oppfylle kravene i forskriften. Det kreves en kombinasjon av et bra publiseringssystem, en kompetent leverandør og engasjerte redaktører for å oppnå et universelt utformet nettsted.

  Introduksjon

  Forskriften til universell utforming av ikt stiller derimot ikke krav til at selve publiseringssystemet skal være universelt utformet. For å unngå diskriminering av arbeidstagere med funksjonsnedsetting, etter Likestillings- og diskrimineringsloven § 17, bør du likevel sørge for at også publiseringssystemet fungerer for alle.

  Kravspesifikasjon

  Ved å jobbe med kravspesifikasjonen for nettstedet, legger du også føringer for funksjonaliteten i publiseringssystemet som skal brukes for nettstedet. Korrekt alt-tekst på bilder er for eksempel ikke mulig uten at det finnes en funksjon for å legge inn alt-tekst på bilder i publiseringsgrensesnittet. Samtidig kan det være relevante krav for publiseringssystemet som ikke kommer av seg selv hvis du bare forholder deg til nettstedet i kravarbeidet. For eksempel er det bra om publiseringssystemet etterspør en alt-tekst før publisering, og at ønsket versjons- og strukturhåndtering er enkel å håndtere.

  Publisering

  Når redaktøren publiserer, skal publiseringssystemet kunne håndtere alle de ulike elementene korrekt. Jo bedre publiseringssystemet er utformet, desto lettere blir det for redaktørene å gjøre riktig.

  De vanligste problemområdene er:

  • Overskrifter
  • Punktlister
  • Datatabeller
  • Innlimt tekst som inneholder dårlig kode
  • Inkonsekvent innhold
  • Manglende alt-tekster

  Overskrifter og punktlister skal kunne velges enkelt av redaktørene og generere korrekt kode.

  For datatabeller kreves det ofte et spesielt tabellverktøy for at redaktørene skal kunne skape sine egne tabeller på en enkel måte. Hvis de som publiserer ikke kan lage korrekte tabeller via brukergrensesnittet, er det risiko for at redaktørene lager tabeller på egen hånd, ofte med det resultat at tabellene blir utilgjengelige.

  Det er bra om publiseringssystemet har smarte funksjoner for å lime inn tekst fra andre kilder uten at dårlig kode følger med. Et annet alternativ er at redaktørene får en advarsel før publisering.

  Versjonshåndtering

  Om det finnes ulike versjoner av innholdet på nettstedet, for eksempel ulike språk, multimedia, tegnspråkvideo eller språklig bearbeiding, er det viktig at publiseringssystemet gir støtte i versjonshåndteringen. For eksempel bør redaktøren få varsel om at teksten hun akkurat endret finnes på et annet språk, mens originalteksten som tegnspråkfilmen er basert på bør være synlig i publiseringsgrensesnittet, slik at det er mulig å vurdere om informasjonen fremdeles er gyldig. Ellers er risikoen stor for at informasjon er uaktuell uten at redaktørene merker det.

  Retningslinjer for universelt utformet publiseringsgrensesnitt

  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) beskriver krav for et universelt utformet nettsted. Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) (W3C, engelsk) beskriver på samme måte krav for universelt utformede publiseringsverktøy. Akkurat som WCAG er ikke ATAG fullt dekkende, men er et godt utgangspunkt. Det en god del kriterier som overlapper mellom WCAG og ATAG, men også mange unike for ATAG. Sett deg gjerne inn i disse kriteriene i forbindelse med kravarbeidet.