Hopp til hovudinnhald

Feil på nettsida til Sunnfjord kommune gjorde at Uu-tilsynet i slutten av desember ga Sunnfjord kommune vedtak om bot. Kommunen fekk frist til midten av januar og har no retta alle feil.

12. januar 2024

Etter ein kontroll med universell utforming av ikt som Uu-tilsynet gjennomførte i fjor, vart det avdekka brot på nettsida til Sunnfjord kommune og i det digitale læremiddelet Multi Smart Øving.

Fristen for å rette brota vart sett til 6. desember 2023. Brota i det digitale læremiddelet var korrigert i tilstrekkeleg grad innan fristen. Feila på nettstaden til kommunen var ikkje retta, og det vart gjort vedtak om tvangsmulkt på 35 000 kroner kvar verkedag, som ville tre i kraft dersom feila ikkje var korrigert innan 12. januar 2024.

Sunnfjord kommune meldte inn 9. januar at feila var korrigert. Uu-tilsynet testa nettstaden og den 10. januar kunne tilsynet med kommunen avsluttast. Kommunen hadde korrigert feila og dagsbøtene trer ikkje i kraft.

Pressespørsmål 

For meir informasjon, ta kontakt med: