Hopp til hovedinnhold

Nå sender Uu-tilsynet de første påleggene om å opprette erklæring. Virksomheter som ikke har publisert erklæring innen fristen som var 1. februar, risikerer nå dagbøter dersom de ikke retter seg etter regelverket.

Alle nettsider i Norge skal være universelt utformet. Det har vært krav om dette for både offentlig og privat sektor siden 2013, men da webdirektivet ble innført i 2022, fikk offentlig sektor ytterligere skjerpede krav til sine nettsider.

Fristen er ute

Med webdirektivet kom det blant annet krav om at alle offentlige nettsider skal ha en tilgjengelighetserklæring. Den skal opprettes i Digdirs sentrale løsning uustatus.no og publiseres på virksomhetens nettsted. Fristen var 1. februar i år. Tilgjengelighetserklæringen skal bidra til at virksomhetene får oversikt over status og gi grunnlag til å lage en plan for å rette eventuelle feil. Den skal samtidig gi brukerne mulighet for å gi tilbakemelding når nettsiden ikke fungerer for dem.

Pålegg om retting

Tilsynet for universell utforming av ikt (Uu-tilsynet) har ansvaret for å følge opp at regelverket blir fulgt. Uu-tilsynet har i løpet av februar gått gjennom listene over hvilke virksomheter som har publisert erklæring i tråd med forskriften. Selv om mer enn 2100 offentlige virksomheter har tatt den sentrale løsningen i bruk, er det per i dag fremdeles over 550 virksomheter som ikke har logget seg inn i løsningen.

Uu-tilsynet gjennomfører derfor nå sin første kontroll med offentlige virksomheter som mangler tilgjengelighetserklæring, og har denne uken sendt fem virksomheter pålegg om retting. Manglende retting kan føre til vedtak om tvangsmulkt.

Påleggene gjelder Statens Havarikommisjon, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Riksmekleren, Justervesenet og Øksnes kommune.

Virksomhetene er plukket ut ved stikkprøvekontroll, og kan risikere dagbøter på 5000 kroner per dag, dersom de ikke innen 15 virkedager oppretter erklæring slik forskriften krever.

Mange virksomheter har lagt ned mye, godt arbeid for å få sine tilgjengelighetserklæringer på plass i tide. Digitalt utenforskap er en stor samfunnsutfordring, og det er viktig at virksomhetene er sitt ansvar bevisst når det gjelder å få på plass løsninger som fungerer for alle. Derfor blir det veldig feil om det skal lønne seg å ikke ta jobben med å sjekke status og få på plass erklæring. Nå kontrollerer vi om det er virksomheter som ikke er i mål. Vi oppfordrer alle til å snarest rydde opp i dette, og gjør med det samme oppmerksom på at å ikke følge forskriften vil kunne få konsekvenser, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

Pressespørsmål

For mer informasjon, ta kontakt med: