Hopp til hovedinnhold

Uu-tilsynet sendte fredag ut pålegg om å publisere tilgjengelighetserklæring til 18 kommuner. Fristen var i februar og kommunene risikerer dagbøter dersom de ikke retter seg etter regelverket.

Alle nettsider i Norge skal være universelt utformet. Det har vært krav om dette for både offentlig og privat sektor siden 2013. Da webdirektivet ble innført i 2022, fikk offentlig sektor skjerpede krav til sine nettsider.

Fristen for tilgjengelighetserklæring er ute

Alle offentlige nettsider skal ha en tilgjengelighetserklæring. Den skal opprettes i Digdirs sentrale løsning uustatus.no og publiseres på virksomhetens nettsted. Fristen var 1. februar i år. Tilgjengelighetserklæringen skal bidra til at virksomhetene får oversikt over status og gi grunnlag til å lage en plan for å rette eventuelle feil. Den skal samtidig gi brukerne mulighet for å gi tilbakemelding når nettsiden ikke fungerer for dem. 

Kommuner får pålegg om retting

Tilsynet for universell utforming av ikt (Uu-tilsynet) har ansvaret for å følge opp at regelverket blir fulgt. Uu-tilsynet har nå gått gjennom listene over hvilke virksomheter som har publisert erklæring. I kommunesektoren er det 18 kommuner som enda ikke har publisert. Uu-tilsynet gjennomfører derfor kontroll med disse kommunene, og har fredag forrige uke sendt pålegg om retting. Manglende retting kan føre til dagbøter.

Kontrollen gjelder følgende kommuner:

 • Troms og Finnmark
  • Bardu kommune
  • Dyrøy kommune
  • Gamvik kommune
  • Gratangen kommune
  • Karasjok kommune/Karasjoga gielda
  • Nesseby kommune/Unjargga gielda
  • Tana kommune/Deanu gielda
 • Nordland
  • Bindal kommune
  • Bø kommune
  • Dønna kommune
  • Grane kommune
  • Hattfjelldal kommune
 • Trøndelag
  • Leka kommune
 • Møre og Romsdal
  • Giske kommune
 • Vestland
  • Hyllestad kommune
 • Rogaland
  • Utsira kommune
 • Innlandet
  • Rendalen kommune
  • Sør-Fron kommune

Virksomhetene risikerer bøter på 5000 kroner per dag, dersom de ikke innen 15 virkedager ferdigstiller og publiserer tilgjengelighetserklæring på de aktuelle nettstedene. Fristen for retting er tirsdag 17. oktober kl. 12.00.

– Kommunesektoren har samlet sett gjort en god jobb med tilgjengelighetserklæringen - 338 kommuner har fått på plass tilgjengelighetserklæring. Det er åtte måneder siden dette skulle vært på plass, så nå er det viktig at også de siste kommunene tar ansvar og kommer i mål. Kommunene har ansvar for grunnleggende velferdsgoder som skole, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem. Nettstedet til kommunen har blant annet informasjon og søknadsskjema for slike tjenester. Digitalt utenforskap er en stor samfunnsutfordring, og det er viktig at de digitale løsningene fungerer for alle, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

Pressespørsmål 

For mer informasjon, ta kontakt med: