Hopp til hovudinnhald

Denne våren har også utdanningsektoren møtt på sjokkdigitalisering. Vi tok ein prat med fem ulike representantar om dette temaet i ein panelsamtale på årets Digitaliseringskonferanse.

21. august 2020

Med korona vart undervisninga digital nærast over natta, men skjedde det i samsvar med krava om universell utforming av ikt? Kva er utfordringane? Korleis ser løysingane ut? Kva moglegheiter gir digitaliseringa UH-sektoren?

Tilsynet inviterte til å sjå og lytte til ein panelsamtale om dette temaet på Digitaliseringskonferansen som i år gjekk digitalt.

I panelet

• Sofie Wilhelmine Andersen - produktdesigner i Ida Jackson AS

• Kjetil Knarlag – prosjektleiar i Universell

• Malin Arve - prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole

• Ingrid Thunem - styremedlem i Unge Funksjonshemmede

• Espen Solberg -forskingsleiar i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Moderator: Sigbjørn Råsberg, jurist i tilsynet.