Hopp til hovedinnhold

I morgen tidlig lanserer vi sektortilsynsrapporten «Den digitale skulen – kan alle barn og elevar delta på like vilkår?» på Pressens hus i Oslo med gjester. Vi legger frem ny kunnskap og gir sektoren våre råd.

Våre tilsyn i grunnskolen viser at digitale løsninger ikke er inkluderende nok for elever med dysleksi, lærevansker, nedsatt syn, motorikk eller kognisjon. Det er en systematisk svikt der eleven ofte sitter igjen med ansvaret alene med sine foreldre. Det bryter med retten til utdanning.

I 2023 har Tilsynet for universell utforming av ikt (Uu-tilsynet) gjennomført sektortilsyn med digitale løsninger brukt i grunnskolen. Et sektortilsyn består av kontroll av etterlevelse av regelverket, veiledning, dialog med sektoren, brukerorganisasjoner og leverandører, kommuner og andre myndigheter.

Vi har systematisert innspill, gjort kartlegginger, analysert data fra tilsyn og gjennomgått forskning. Samlet har dette gitt ny data og god oversikt over hva som er utfordringene når det gjelder digitale løsninger i opplæringssektoren.

Teknologi kan skape en enklere skolehverdag og gi flere en sjanse til å bruke sine evner - dersom man gjør ting riktig.

– Alle barn skal ha muligheten til å bruke sine evner og sitt potensiale. Vi bør ikke ha råd til at elever sitter uke etter uke blant sine klassekamerater og ikke kan delta sammen med dem, sier Malin Rygg, tilsynsdirektør.

Programstart for lansering av rapporten er tysdag 27. 2 kl. 09.00:

  • Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Gunn Karin Gjul holder åpningsinnlegg
  • Tilsynsdirektør Malin Rygg legger frem rapporten
  • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Sindre Lysø gir kommentar 
  • Førsteamanuensis i digital kompetanse i læring ved Høgskolen i Volda, Synnøve Amdam, gir kommentar
  • Fagsjef i Barneombodet, Ivar Stokkereit, gir kommentar

Tidsrom: kl. 09.00–11.00. Dørene åpner kl. 08.15, registrering og enkel servering.

Se program, med påmelding fysisk på Pressens hus i Skippergata i Oslo, eller digitalt.

Frist for påmelding er i dag kl. 12.00.

Uu-tilsynet er en faglig uavhengig del av Digitaliseringsdirektoratet. Uu-tilsynet kontrollerer om virksomheter i både privat og offentlig sektor følger kravene om universell utforming av ikt. Les mer på våre nettsider, uutilsynet.no.

Pressespørsmål

For mer informasjon eller intervju, ta gjerne kontakt:

Kommunikasjonsansvarlig, Torhild Brudvik, tlf. 482 88 309, e-post: torhild.brudvik@digdir.no

Tilsynsdirektør Malin Rygg, tlf. 971 97 317, e-post: malin.rygg@digdir.no