Hopp til hovedinnhold

Proba samfunnsanalyse har fått i oppgave av Uu-tilsynet å kartlegge erfaringer med digitale løsninger i grunnskolen. Målet med undersøkelsen er å beskrive hvordan digitale løsninger brukes og hvordan de fungerer for elevene.

26. oktober 2023

Undersøkelsen dekker spørsmål om hvordan barna bruker digitale løsninger i skolen og hjemme, i ulike fag og i kommunikasjon/samhandling med skolen. Foresatte bes om å vurdere aspekter knyttet til brukervennlighet, forståelighet og læringsutbytte.

Spørreundersøkelse

Proba har sendt ut en landsdekkende spørreundersøkelse til 50 000 foreldre/foresatte som har barn i grunnskolen. Vi håper at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. De som mottar undersøkelsen er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret ut fra opplysninger om at de er forelder/foresatt til et barn i grunnskolen. Alle personopplysninger om de som inngår i utvalget og elevene blir behandlet konfidensielt og i tråd med personvernreglementet.

Har du spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen, kan du ta kontakt med prosjektleder Rune Busch i Proba samfunnsanalyse (rb@proba.no).

Personvern

Proba samfunnsanalyse gjennomfører denne undersøkelsen sammen med Kantar Public (også kjent som Norsk Gallup). Alle resultater og skiftelig materiale fra denne undersøkelsen vil være anonymisert.

Opplysningene om utvalget er hentet fra Folkeregisteret (Skatteetaten) og fra Kontaktregisteret (hos Digitaliseringsdirektoratet). Undersøkelsen er godkjent av Skatteetaten til forskningsformål.

Det er frivillig å delta. Hvis du ønsker å bli tatt vekk fra utvalget som mottar undersøkelsen kan du sende en e-post til Ane Fürst Juul (afj@proba.no) eller Dina Hov (dina.hov@kantar.com).

Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på Uu-tilsynet sine statistikksider og i en offentlig tilgjengelig Proba-rapport rundt årsskiftet 2023/2024.

For at sikre at opplysningene om deg og ditt barn blir behandlet i tråd med personvernregelverket er undersøkelsen også godkjent hos vår personvernrådgiver hos SIKT (tidligere Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste).