Hopp til hovudinnhald

Den digitale brukaren

Noreg har ei digital befolkning. Digitalisering skal gjere kvardagen enklare. Funksjonsnedsettingar, høg alder og språkbarrierar kan likevel gjere det vanskeleg å få tilgang til informasjon, varer og tenester over internett. Universell utforming av ikt bidreg til at alle kan delta.

Noreg har ei digital befolkning. Digitalisering skal gjere kvardagen enklare. Funksjonsnedsettingar, høg alder og språkbarrierar kan likevel gjere det vanskeleg å få tilgang til informasjon, varer og tenester over internett. Universell utforming av ikt bidreg til at alle kan delta.