Noreg har ei digital befolkning. Digitalisering skal gjere kvardagen enklare. Funksjonsnedsettingar, høg alder og språkbarrierar kan likevel gjere det vanskeleg å få tilgang til informasjon, varer og tenester over internett. Universell utforming av ikt bidreg til at alle kan delta.