Hopp til hovudinnhald

Under Arendalsveka 2022 hadde tilsynsdirektør Malin Rygg ein prat om digitalt utanforskap med åtte gode namn innan forsking, bransje- og brukarorganisasjonar, leiing i offentleg sektor og politikk. Alle blei stilt dei same tre spørsmåla, og svara på dei kan du høyre i opptaka her.

Tre spørsmål om digitalt utanforskap

  • Kor stor utfordring har vi med digitalt utanforskap i dag?
  • Kva tenker du er den viktigaste grunnen til utfordringane?
  • Kva tenker du vi bør satse på for å gi alle like moglegheiter for deltaking?

Kvar samtale ligg også som videoblogg på uubloggen.

Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet

Hans Christian Holte, direktør i NAV

Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforskar i Norsk Regnesentral

Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombod

Terje André Olsen, forbundsleiar i Norges Blindeforbund

Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge

Kristin Ruud, generalsekretær i Seniornett

Hannah Cook, direktør i eigedomsdivisjonen i Kartverket