WCAG 2.1

EUs webdirektiv (WAD) er nå en del av norsk rett. WCAG 2.1 overtar for 2.0. For offentlig sektor øker antall minstekrav fra 35 til 49. Her finner du en oversikt over de nye kravene, samt informasjon om høringen og utkastet til WCAG 2.1 på norsk.

Mann i oransje skjorte holder opp et dokument med paragrafer rundt