WCAG 2.1

EUs webdirektiv (WAD) vil bli en del av norsk rett. WCAG 2.1 overtar for 2.0 og det innebærer noen nye krav utover dagens regelverk. Her finner du en oversikt over de nye kravene, samt informasjon om høringen og utkastet til WCAG 2.1 på norsk.

Mann i oransje skjorte holder opp et dokument med paragrafer rundt