WCAG 2.0-standarden 1.2.3 Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt, Nivå A)

KORT FORTALT: Tilby en beskrivende tekst eller et lydspor med beskrivelse for videoer som ikke er direktesendt.

Suksesskriterium på nivå A (bør-krav).

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier eller synstolking av forhåndsinnspilt videoinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det.