Hopp til hovudinnhald

Rapportar frå tilsyn

For kvart enkelt tilsyn vert det utarbeidd tilsynsrapport som viser kva deler av regelverket for uu av ikt som har vore tema for tilsynet og kva regelverkskrav det er avdekka brot med.