Ofte stilte spørsmål om tilgjengelighetserklæringen

Under svarer vi på vanlige spørsmål om tilgjengelighetserklæringen.

Tilgjengelighetserklæring er resultatet av virksomhetens vurdering av status for universell utforming for et bestemt nettsted eller en app. Den er publisert på det aktuelle nettstedet eller i appen.

Tilgjengelighetserklæringen gir informasjon om i hvilken grad nettstedet eller appen oppfyller kravene i regelverket. Brukeren får vite status for samsvar og virksomhetens begrunnelse for innhold som ikke er universelt utformet. Brukeren kan gi tilbakemeldinger til virksomheten og får informasjon om klage.

Offentlig sektor skal ha tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og apper, inkludert intranett og ekstranett.

Privat sektor skal ikke ha tilgjengelighetserklæring, og får ikke tilgang til Digdirs løsning.

Digdir utvikler en løsning for å opprette tilgjengelighetserklæring, som sørger for at den oppfyller kravene i regelverket.

Løsningen rulles ut til offentlig sektor, og kan tas i bruk i løpet av 2022.

I ferdig tilgjengelighetserklæring får brukeren vite om brudd på kravene og hvilke konsekvenser det har.   

Brukeren kan gi tilbakemeldinger til virksomheten om feil, utfordringer og områder med forbedringspotensial. I tillegg kan brukeren be om tilgjengelige alternativer til innhold som ikke er universelt utformet.  

Virksomheten skal svare brukeren så snart som mulig.

I tillegg får brukeren informasjon om klagerett. 

Regelverket setter ikke krav til omfanget av testingen. Det er opp til virksomheten å vurdere hvor mange enkeltsider dere tester, og om dere tester alle kravene på enkeltsidene dere velger ut. 

Virksomheten bør teste

 • viktig funksjonalitet på nettstedet, for eksempel sider som er mye brukt
 • ulike sidetyper på nettstedet (maler), inkludert startsiden
 • ulike innholdstyper, for eksempel bilde og grafikk, tabeller, skjema, overskrifter, lyd og video, dokumenter, lenker, innhold som blinker eller beveger seg
 • koding, navigasjon, tastaturnavigasjon, styring av lyd, kontrast, språk, bruk av farge 

Hvem som faktisk gjør jobben og tester ikt-løsningen, vurderer resultatene og fyller ut selve erklæringen, vil variere.  

Virksomhetene kan velge å bruke eksterne til å gjennomføre hele eller deler av jobben.  

Internt kan det være nettredaktør, kommunikasjonsmedarbeider, ikt-medarbeider eller uu-teamet. Virksomhetene har ulik organisering, ressurssituasjon, kunnskap og kompetanse om universell utforming.  

Virksomhetene trenger grunnkompetanse om universell utforming. Dette gjør det enklere å følge kravene og å holde tilgjengelighetserklæringen oppdatert.

Ja. Det blir obligatorisk å bruke Digdirs løsning for tilgjengelighetserklæring når plikten begynner å gjelde 1. januar 2023. Virksomhetene kan ikke velge å lage egne løsninger eller maler. Det blir i så fall bli likestilt med ikke å ha tilgjengelighetserklæring.

Vi tilbyr generell veiledning om kravene/regelverket og brukerstøtte for den sentrale løsningen.  

Vi gir ikke virksomheter individuell bistand til å teste, vurdere eller fylle ut skjemaet for en bestemt ikt-løsning.

Nei, det er ikke mulig med betatilgang.  

Vi hadde en pilot av løsningen juni–august 2021. Den ble gjort sammen med et knippe inviterte virksomheter i offentlig sektor. Vi bruker innspillene fra piloten til å gjøre nødvendige justeringer og forbedringer før løsningen lanseres i løpet av 2022.  

Deltakere i piloten var:

 • Ålesund kommune
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Sunnaas Sykehus HF
 • Bergen kommune
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Skatteetaten
 • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
 • Grimstad kommune
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Sogndal kommune
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Norsk helsenett (NHN)
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Diskrimineringsnemnda
 • Oslo kommune
 • Statped
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) 

Vi bruker innspillene fra piloten til å gjøre nødvendige justeringer og forbedringer før løsningen lanseres.  

Tilgjengelighetserklæringen skal ligge på virksomhetens nettsted og være lett å finne. Det er anbefalt at den inngår som lenke i topptekst eller bunntekst, slik at brukeren kan nå den fra hele nettstedet.

For applikasjoner er det et minimumskrav at erklæringen ligger på virksomhetens nettsted. Det vil si den virksomheten som tilbyr tjenester til sluttbruker i den aktuelle appen. I tillegg er det anbefalt at erklæringen også kan nås fra appen eller der appen lastes ned.

Vi vurderer å ta i bruk en standardisert nettadresse, f.eks. www.nettsted.no/tilgjengelighetserklæring. Det vil si at den ligger på https://www.bergen.kommune.no/tilgjengelighetserklæring, https://www.digdir.no/tilgjengelighetserklæring osv.

Tilgjengelighetserklæringen for mobilapplikasjoner skal som et minimum publiseres på virksomhetens nettsted.

I tillegg er det anbefalt at den ligger der mobilapplikasjonen lastes ned, for eksempel i Google Play eller App Store. Den kan også ligge i selve mobilapplikasjonen.

Kravet er at det opprettes og publiseres minst én tilgjengelighetserklæring per ikt-løsning.

I praksis er det snakk om én tilgjengelighetserklæring per hoveddomene eller per app.

Enkelte virksomheter, som Digitaliseringsdirektoratet, har ansvar for flere ikt-løsninger. Vi skal utarbeide en erklæring per ikt-løsning, for eksempel

 • digdir.no
 • Digdirs intranett
 • norge.no
 • prosjektveiviseren.no
 • uutilsynet.no
 • altinn.no

Det er mulig å opprette en tilgjengelighetserklæring per tjeneste på nettstedet eller appen. Da må det gå tydelig fram hvilken tjeneste den gjelder, og virksomheten må sikre at hele ikt-løsningen totalt sett er dekket av en tilgjengelighetserklæring.

Det kommer an på hvor gamle de er. Testresultater er ferskvare, og mange nettsteder får vesentlige oppdateringer med korte tidsintervaller. Kravet til tilgjengelighetserklæring begynner først å gjelde 1. januar 2023. 

Tilgjengelighetserklæringen skal oppdateres jevnlig, og minst en gang i året. Endringer som har betydning for brukeren og etterlevelse av krav til universell utforming skjer løpende.

Ja. Tilgjengelighetserklæringen skal være universelt utformet og i et maskinlesbart format. Dette er ivaretatt når virksomheten oppretter den i Digdirs løsning.

Den skal være publisert på virksomhetens nettsteder og apper fra og med 1. januar 2023.

Manglende tilgjengelighetserklæring kan føre til pålegg om retting og dagbøter. Virksomheter uten tilgjengelighetserklæring har i tillegg vesentlig større sannsynlighet for å bli utvalgt til kontroller og tilsyn.