Ofte stilte spørsmål om tilgjengelighetserklæringen

Skal alle virksomheter ha tilgjengelighetserklæring? Er det nok å ha en felles erklæring for virksomhetens løsninger? Når er Digdirs løsning for tilgjengelighetserklæringen klar? Dette er noen av spørsmålene vi svarer på under.

Tilgjengelighetserklæring er resultatet av virksomhetens vurdering av status for universell utforming av ikt for et bestemt nettsted eller en app. Den skal være publisert på det aktuelle nettstedet eller i appen.

Tilgjengelighetserklæringen gir informasjon om i hvilken grad nettstedet eller appen oppfyller kravene i regelverket. Du får vite overordnet status for samsvar, og virksomhetens begrunnelse for innhold som ikke er universelt utformet.

Digdir utvikler en sentral løsning for å opprette tilgjengelighetserklæringen, som sørger for at den oppfyller kravene i regelverket

Tilgjengelighetserklæringen skal ligge på virksomhetens nettsted og være lett å finne. Det er anbefalt at den inngår som lenke i topptekst eller bunntekst, slik at brukeren kan nå den fra hele nettstedet.

For applikasjoner er det et minimumskrav at erklæringen ligger på virksomhetens nettsted. Det vil si den virksomheten som tilbyr tjenester til sluttbruker i den aktuelle appen. I tillegg er det anbefalt at erklæringen også kan nås fra appen eller der appen lastes ned.

Vi vurderer å ta i bruk en standardisert nettadresse, f.eks. www.nettsted.no/tilgjengelighetserklæring. Det vil si at den ligger på https://www.bergen.kommune.no/tilgjengelighetserklæring, https://www.digdir.no/tilgjengelighetserklæring osv.

WAD stiller krav om tilgjengelighetserklæring for offentlig sektors nettsteder og apper, inkludert intra- og ekstranett.

Privat sektor trenger ikke ha tilgjengelighetserklæring.

I følge WAD skal det opprettes og publiseres minst en tilgjengelighetserklæring per ikt-løsning. Det betyr at virksomheten skal legge ut en tilgjengelighetserklæring for sitt nettsted, sin mobilapplikasjon, sitt intranett og så videre. Noen virksomheter, som for eksempel Digitaliseringsdirektoratet, har flere ikt-løsninger. skal utarbeide en erklæring per ikt-løsning/hoveddomene vi har ansvar for. For eksempel

  • digdir.no
  • Digdirs intranett
  • norge.no
  • prosjektveiviseren.no
  • uutilsynet.no
  • altinn.no

Tilgjengelighetserklæringen for mobilapplikasjoner skal som et minimum publiseres på virksomhetens nettsted. I tillegg er det anbefalt at den ligger der mobilapplikasjonen lastes ned, for eksempel i Play eller App Store. Den kan også ligge i selve mobilapplikasjonen.

Vi kjører en pilot av løsningen juni–august 2021. Piloten skjer sammen med et knippe inviterte virksomheter i offentlig sektor. Vi bruker innspillene fra piloten til å gjøre nødvendige justeringer og forbedringer. Løsningen rulles ut og tas i bruk i løpet av 2022.

Det er opp til virksomheten selv å vurdere hvor mange enkeltsider dere tester, og om dere tester alle kravene på enkeltsidene dere velger ut.
 
Du bør teste

  • viktig funksjonalitet på nettstedet, for eksempel sider som er mye brukt
  • ulike sidetyper på nettstedet (maler), inkludert startsiden
  • ulike innholdstyper, for eksempel bilde og grafikk, tabeller, skjema, overskrifter, lyd og video, dokumenter, lenker, innhold som blinker eller beveger seg
  • koding, navigasjon, tastaturnavigasjon, styring av lyd, kontrast, språk, bruk av farge

Utover dette ønsker tilsynet inntil videre ikke å legge føringer for hvor mye virksomheten skal teste i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen. Dette gjelder spesielt i piloten. Spørsmålet om omfanget av testing vil vi jobbe videre med frem mot at oppdatert regelverk trer i kraft.

Testresultater er ferskvare, og mange nettsteder får vesentlige oppdateringer med korte tidsintervaller. Kravet til tilgjengelighetserklæring begynner først å gjelde 1. januar 2023.  Endringer som har betydning for brukeren og etterlevelse av krav til universell utforming skjer løpende. Dette er også grunnen til at tilgjengelighetserklæringen skal oppdateres jevnlig, og minst en gang i året.
 
Om resultatene fra piloten kan gjenbrukes eller ikke, vurderer dere best selv. Dere kjenner nettstedet og hvilke planer som er lagt fremover.

Endringer som har betydning for brukeren og etterlevelse av krav til universell utforming skjer løpende. Dette er også grunnen til at tilgjengelighetserklæringen skal oppdateres jevnlig, og minst en gang i året.

Ja. Tilgjengelighetserklæringen skal være universelt utformet og i et maskinlesbart format. Dette er ivaretatt når virksomheten oppretter den i Digdirs sentrale løsning.

Den skal være publisert på virksomhetens nettsteder og apper fra og med 1. januar 2023.