Hopp til hovudinnhald

Rapportar frå statusmålingar

Tilsynet gjennomfører statusmålingar av eit utval ikt-løysingar for å kartlegge digitale barrierar og område med risiko for brot på regelverket for uu av ikt.