Hopp til hovudinnhald

Rapportar

Tilsynet gjennomfører eller anskaffar kartleggingar og utgreiingar på området universell utforming av ikt og tilknytte fagområde. Å bygge kunnskap gjennom kartleggingar og utgreiingar, er ein del av tilsynet si områdeovervaking.

Tilsynet gjennomfører eller anskaffar kartleggingar og utgreiingar på området universell utforming av ikt og tilknytte fagområde. Å bygge kunnskap gjennom kartleggingar og utgreiingar, er ein del av tilsynet si områdeovervaking.