uubloggen Dear teacher - ein film om barn sine tankar om læringsvanskar

31. mar 2017

Vi deler i dag denne fine filmen der barn fortel tankane sine om deira læringsproblem, filmen er på engelsk med engelsk teksting.

Filmen vart opprinneleg publisert av brainhighways.com i 2015.

Portrett av Malin Rygg
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Malin Rygg

Malin Rygg er direktør i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet. Malin er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

Forfattar

Portrett av Malin Rygg
Malin Rygg
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merka med ei raud stjerne (*) er obligatoriske.

Innhaldet i dette feltet er privat og kan ikkje lesast av andre.